Mediactiu signa un acord de colaboració amb “l’Escola Joan Pelegrí”

Blog

Mediactiu signa un acord de colaboració amb “l’Escola Joan Pelegrí”

23/02/2015

Mitjançant la signatura, el passat mes de febrer de 2010, amb la “Escola Joan Pelegrí” Mediactiu es converteix en una empresa que dóna suport al programa de qualificació professional inicial (PQPI) impartit per aquesta institució i que s’adreça a persones que intenten reinserir en el món laboral després d’haver patit llargs períodes de tractament per problemes físics. Mediactiu aporta els primers contactes, amb el dia a dia, en l’entorn laboral d’un estudi de disseny gràfic mitjançant un stage de pràctiques a les seves instal·lacions. Durant aquest període s’ofereix als alumnes tot tipus d’eines professionals d’última tecnologia i la tutela i seguiment de les seves evolucions per part de l’equip tècnic de l’estudi.

“Escola Joan Pelegrí” compta amb més de 100 anys d’història i és una de les 11 entitats que formen la Fundació Cultural Hostafrancs que per mitjà de les seves 3 seus tenen com a finalitat l’obra educativa i cultural.

Mediactiu ja havia col·laborat amb altres institucions de caràcter social com la fundació infantil Ronald McDonald; dedicada a oferir acollida a infants ia les seves famílies que es traslladen lluny de la seva residència habitual per rebre tractament mèdic de llarga durada, especialment càncer infantil.