Mediactiu ha realitzat l’estratègia en marketing, comunicació i disseny gràfic de l’absorció de AKO a MES

Blog

Mediactiu ha realitzat l’estratègia en marketing, comunicació i disseny gràfic de l’absorció de AKO a MES

11/03/2015

Amb més de 30 anys d’experiència, AKO s’ha consolidat com a referent en l’àmbit de la regulació i el control de temperatura en el sector industrial.

Dins del seu pla de creixement i expansió AKO a sumat els valors que li aportarà l’empresa MES en el camp de la distribució d’energia i el control d’instal·lacions. Les solucions que ofereixen s’orienten cap als sectors industrials, d’infraestructures i medi ambient.

Per a això Mediactiu ha desenvolupat tota l’estratègia de màrqueting, pla d’accions i comunicació, ha desenvolupat els elements de comunicació, desenvolupament creatiu, disseny del branding de les 2 marques i disseny gràfic de les seves aplicacions. També s’ha desenvolupat una nova interfície web que en breu estarà en línia.

Aquestes accions s’han dirigit perquè hi hagi una bona entesa i comunicació en totes les direccions i està ben transmesa la nova situació tant a nivell intern amb la plantilla de AKO i MES, com amb els diferents segments de clients i mercats. S’ha creat una imatge sòlida i unes eines i canals de comunicació que potenciaran la marca i l’elevat grau de qualitat dels seus productes i la seva encara més gran ventall de solucions. A mostrar el seu creixement com a marca i convertir-la en una empresa amb gran projecció internacional i de futur.