Solucions multimèdia per al sector elèctric

Blog

Solucions multimèdia per al sector elèctric

11/03/2015

Mediactiu ofereix i assessora des de fa més de nou anys a Schneider Electric amb solucions molt variades per a la comunicació. I molt més en l’entorn multimèdia i web, especialitzacions que evolució amb més rapidesa. Qualsevol de les necessitats sol·licitades sempre són solucionades amb la tecnologia més recent i innovadora. “Per aconseguir el nostre equip a tendit a convertir-se en un grup d’especialistes”.

“En la majoria d’ocasions ens sentim més frenats pel client que per l’oferta tècnica i tecnològica de les solucions que oferim.

En aquest cas presentem un parell de solucions multimèdia realitzades per presentar unitats de negoci, productes, solucions, polítiques i eines comercials i de venda, formació, i fins i tot la pròpia marca per mitjà d’aplicacions multimèdia desenvolupades en mes de 11 idiomes que seran utilitzades a nivell mundial i que a part de poder transmetre els conceptes esmentats també aporten l’opció d’oferir la possibilitat d’actualitzar continguts sense necessitat de coneixements tècnics.

No cal dir que el procés es desenvolupa d’inici a fi, amb la finalitat d’oferir una solució de fàcil ús i entorn gràfic agradable ajustant-nos a les necessitats del client i aportant tota la nostra experiència i coneixements perquè el projecte arribi a superar les expectatives del client. “Per la nostra filosofia d’empresa pretenem sempre convertir-nos en un partner per als nostres clients.”