Mediactiu / Serveis / video y foto / 3D renders

Mediactiu video y foto

3D renders

mediactiu 3d renders - 3D renders

La creació de renders 3D és el procés de generar una imatge virtual per mitjà de lasimulació d’un objecte o entorn en 3 dimensions partint d’un model o idea. El terme derenderització 3D és àmpliament utilitzat per dissenyadors gràfics, dissenyadors industrials, animadors, productors audiovisuals i indústria tècnica.

Normalment un render es desenvolupa amb la finalitat d’imitar amb el major realisme unespai 3D o un producte, que en moltes ocasions és inexistent. Els motors de renderitzatdels ordinadors i programari específic com el 3D Studio MAX, Cinema 4D, Blender, Maya… són programes capaços de realitzar tècniques complexes de radiositat, texturitzat, reflexos i il·luminació global entre d’altres, per obtenir resultats capaços de confondre a l’ull humà mostrant una imatge que podria semblar una fotografia d’un objecte o entorn real. El resultat que ofereix un render 3D es pot equiparar a unes maquetes virtuals amb la utilitat de poder presentar propostes de productes, dotant-los del realisme i la credibilitat necessaris per ser presentats a clients o compradors potencials (exemple: pisos pilots, efectes d’una crema hidratant sobre la pell, funcionament d’una màquina, disseny industrial d’un nou aparell).

També en l’àmbit del disseny de productes, packaging i retail, els renders 3D són utilitzats amb freqüència per simular productes que encara no es produeixen però dels quals es comença a fer promoció o dels quals es requereix un test de producte abans del seu llançament.

L’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu ofereix solucions en el renderitzat 3D a la mida de les necessitats de cada empresa. Cobrint des de la idea, assessorament, il·lustració, interpretació de plànols, modelatge, aplicació de realisme i el lliurament del projecte acabat en la resolució que se sol·liciti.

El nostre estudi de disseny gràfic i disseny web, també ofereix solucions en:

Assessoria en comunicació, desenvolupament estratègic, creativitat, il·lustració, disseny gràfic, disseny de catàlegs, disseny de webs adaptades a la tecnologia web-mòbil, aplicacions per Smartphone i tablets, serveis de community manager, e-màrqueting, posicionament natural en buscadors SEO, Adwords, comunicació, per a tot tipus d’empreses i entitats de sectors com el sector farmacèutic, sector industrial, sector alimentació, sector restauració i hosteler, sector confiter, sector elèctric, sector públic