Mediactiu / Serveis / mkt / Anàlisi estratègica i fixació d’objectius

Mediactiu mkt

Anàlisi estratègica i fixació d’objectius

mediactiu estrategico 1 - Anàlisi estratègica i fixació d'objectius

L’anàlisi estratègica és fonamental per obtenir èxit en tot allò que ens fixem com a objectius. Conèixer el mercat, saber com està constituït el sector d’actuació, com són els clients i altres factors externs i interns així com identificar on i com es vol competir, són preguntes indispensables per generar una anàlisi estratègica i poder definir objectius.

A nivell intern és molt important l’autocrítica per conèixer les nostres fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces. D’aquest anàlisi podrem anticipar-nos a fets, buscar escenaris alternatius, aconseguir nínxols de mercat, etc. A nivell extern mai hem de deixar de costat l’entorn geopolític, econòmic i mediambiental.

Després d’un exhaustiu anàlisi i creació d’una estratègia, el següent pas és la fixació d’objectius, tant a curt com a llarg termini. Això ens ajudarà a explotar millor els nostres recursos, fortaleses internes i oportunitats externes. Els objectius es poden explicar com a propòsits o assoliments a aconseguir. Han de tenir certes característiques per considerar-se com a objectius; han de ser mesurables i assolibles, per poder verificar els seus resultats i saber si els hem aconseguit, han de ser específics, motivadors i estar fixats en un termini concret de temps.
Per això, a l’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu t’ajudem perquè puguis respondre a preguntes com Qui vull ser com a empresa? i Cap a on vull anar? Per donar la millor i més completa solució.