Mediactiu / Serveis / web / Aplicacions interactives

Mediactiu web

Aplicacions interactives

mediactiu community 2 - Aplicacions interactives

Una aplicació interactiva permet a l’usuari interactuar amb l’ordinadortablet o smartphone. Utilitzant diversos codis en la presentació de la informació d’aquesta aplicació, com poden ser textes, imatges, sons, videos, etc. El correcte plantejament d’unaaplicació interactiva facilitarà la presentació de productes o serveis a un client potencial, a més de fer la transferència d’informació d’una manera fàcil i didàctica.

Igual que en una pàgina web, en una aplicació interactiva s’han de tenir en compte l’estructuració de la informació, creant una arquitectura lògica. Els continguts s’han de mostrar dins de la pantalla segons una estructura ordenada que faciliti a l’usuari de l’aplicació interactiva la navegabilitat i que sumat a l’arquitectura sigui un entorn intuïtiu. La interficie gràfica també és un element a tenir molt en compte en el disseny d’aplicacions interactives, doncs serà l’aportació amable que es tindrà amb l’usuari perquè aquest es senti a gust amb l’aplicació.
L’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu ofereix des de fa més de 15 anys solucions integrals a la mida de les necessitats d’empreses que requereixen de la creació d’aplicacions interactives, serveis de community manager, accions d’e-màrqueting, posicionament natural SEO en buscadors, Adwords i comunicació. Cobrint des del’assessoria en comunicació, al desenvolupament estratègic, creativitat i tot el necessari per aconseguir el millor resultat en cada projecte. El nostre estudi de disseny gràfic i disseny web realitza també solucions web, web-mòbil i aplicacions per Smartphone i tablets adaptant-se a les necessitats de cada projecte per a empreses i entitats de sectors com el farmacèutic, sector industrial, sector alimentació, sector confiter, sector de l’hostaleria, sector turístic, sector elèctric, sector del regal publicitari, sector institucional