Mediactiu / Serveis / visual / Campanyes corporatives

Mediactiu visual

Campanyes corporatives

mediactiu campana articulo promocional empresa diseno - Campanyes corporatives

Les campanyes corporatives són campanyes de publicitat o accions de comunicacióorientades cap al reforç positiu de la imatge d’una empresa i no d’un producte o d’un servei en particular d’aquesta mateixa corporació. Aquestes serveixen per donar a conèixer o reforçar la imatge corporativa / branding de les entitats. Amb això es millora lacomunicació personal amb els clients, aconseguint major fidelització i captació de nous clients.

Aquest tipus d’accions de comunicació corporativa requereixen de la correcta elecció del canal de difusió (mitjà de publicitat), que s’adapti a l’empresa / sector i el seu públic objectiu. Això s’aconsegueix definint, juntament amb el client quins són els objectius de lacampanya corporativa i branding que ha de seguir l’empresa dins del sector. Analitzant les diferents alternatives / avantatges competitivess que ofereix l’empresa per a la seva promoció respecte a la competència. Una vegada decidida l’estratègia per a la comunicació, és importantíssim comprovar que la campanya corporativa tindrà la suficient eficàcia de pre-llançament, llançant així la campanya d’imatge d’empresa sota unes bases i un segur anàlisi previ.

L’experiència acumulada per l’estudi de disseny gràfic i imatge corporativa Mediactiudurant més de 15 anys en el desenvolupament i creació de Branding es centra en crear i desenvolupar idees, fer restylings de marca – posicionament per aconseguir una comunicació corresponent a la filosofia, objectius i valors de cada companyia. El nostreestudi de disseny gràfic ofereix serveis de comunicació corporativa i branding per tot tipus d’entitats / empreses de sectors tan dispars com el sector farmacèutic, laboratoris, sector sanitari, sector industrial, sector elèctric, sector alimentació i begudes, sector confiter, sector restauració, sector hostaleria, sector turístic, sector institucional, sector del regal promocional i publicitari… entre d’altres.
A part de la creació de campanyes corporatives també oferim solucions en disseny gràfic publicitari, disseny de branding (disseny de naming, disseny de logo, creació de manual corporatiu), disseny editorial (centrat en la realització de llibres, revistes i disseny de catàlegs, memòries anuals i tríptics…), creació de marca, Branding, disseny web, disseny de packaging, disseny de la cartelleria, disseny multimèdia, retail, solucions en trade màrqueting i màrqueting directe, el màrqueting online (posicionament web en buscadors SEO, campanyes online, campanya en xarxes socials)…