Mediactiu / Serveis / web / Community Manager

Mediactiu web

Community Manager

mediactiu community - Community Manager

La figura del community manager és cada vegada més, una realitat que han de tenir en compte totes les empreses amb presència a les xarxes socials, bé sigui incorporant-ho en plantilla o subcontractant els seus serveis.

La correcta gestió dels canals és bàsica per poder oferir una imatge seriosa i actualitzada de l’empresa i els seus productes. També és indispensable conèixer a fons aquests portals, els seus avantatges, limitacions i les seves eines per poder treure el màxim rendiment i captar al públic objectiu al que es dirigeix la nostra oferta.

Dins d’una empresa, el Community Manager (també conegut com a Social Media Manager) és la persona que s’encarrega de gestionar, construir, dotar de contingut i moderar les comunitats en les quals participa una marca a Internet. Un Community Manager ha de conèixer bé a l’empresa i els seus objectius per poder gestionar correctament la seva presència en mitjans digitals, els quals ofereixen un acostament de primera mà als seus clients i públic objectiu. De la mateixa manera que ha de conèixer les possibilitats i limitacions que li aporten les eines socials on-line com poden ser facebook, twitter, linkedin, blogs, google, etc.
L’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu ofereix des de finals de 2010 un servei integral a la mida de les necessitats d’empreses que requereixen dels serveis decommunity manager, serveis de posicionament, accions d’e-màrqueting, posicionament en buscadors SEO i SEM (Adwords) i comunicació, cobrint des del’assessoria en comunicació, al desenvolupament estratègicpropostes creatives i tot el necessari per aconseguir el millor resultat a cada projecte. El nostre estudi de disseny gràfic i disseny web realitza també solucions web, web-mòbil i aplicacions per Smartphone i tablets adaptant-se a les necessitats de cada projecte per empreses desectors com el farmacèutic i laboratoris, sector industrial, sector alimentació i begudes, sector confiteria, sector restauració i hosteler, sector turístic, sector elèctric industrial, sector del regal promocional, administracions públiques, …