Mediactiu / Serveis / plus / Consultoria

Mediactiu plus

Consultoria

Tots els clients de l’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu tenen a la seva disposició el servei de consultoria, on l’objectiu és conèixer el diagnòstic de la situació i poder planificar les mesures necessàries per revertir el problema o aconseguir els objectius acordats prèviament.

En aquest sentit, duem a terme el procés de consultoria en tota la seva magnitud, des dels contactes inicials amb el client, a l’elaboració d’un diagnòstic que ens permeti descobrir els fets i analitzar el suposat problema, fins al plantejament d’un pla d’acció que faci possible arribar a la meta fixada.

Des de Mediactiu som conscients de l’actual importància de la comunicació online i offline, per la que la planificació de les mesures i la seva posada en marxa es posa en pràctica des d’una perspectiva integral, que aconseguirà, sempre d’acord amb el client, els mitjans digitals i els mitjans de comunicació tradicionals.