Mediactiu / Serveis / plus / Control de qualitat

Mediactiu plus

Control de qualitat

Entre els múltiples serveis que oferim a Mediactiu com a estudi de disseny gràfic i disseny web es troba el d’oferir un servei integral que, com a tal, inclou la producció i instal•lació de peces audiovisuals en suport físic i digital. A més de la concepció de la idea i de la seva execució, ens encarreguem de la seva elaboració, emprant els materials i els mitjans més adequats.

Conscients que moltes accions de comunicació impliquen l’elaboració de productes i elements amb els quals interactuaran els consumidors dels nostres clients, aquest és un aspecte que no podem ometre.

En aquest sentit, tots els projectes desenvolupats pels professionals de Mediactiu tenen acreditat haver passat els més estrictes controls de qualitat, amb el que es garanteix la màxima eficàcia del treball executat.