Mediactiu / Serveis / visual / Disseny d’expositors

Mediactiu visual

Disseny d’expositors

mediactiu expositores - Disseny d'expositors

L’expositor (també denominat display) és un element de comunicació corporatiu que compleix amb la funció pràctica d’exhibir i presentar productes per la seva venda, així com material promocional com; flyers, catàlegs, revistes, etc.

Els expositors publicitaris permanents o temporals en el punt de venda reforcen la presència de marca, i incrementen les vendes, per la qual cosa és imprescindible undisseny gràfic encertat i exclusiu per a cada tipus de necessitat que s’establirà pel seu públic objectiu, entorn d’exposició, tipus de producte i pressupost.

L’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu, som conscients que els expositors / displays són una element de comunicació importantíssim dins del punt de venda i del retail, ja que és on es prenen la decisions de compra. Treballem de manera global sobre 4 conceptes: disseny gràfic, disseny estructural, estratègia productiva i logísticapel seu enviament. D’aquesta manera s’aconsegueix que el disseny dels seus displays sigui viable no úncament a nivell de comunicació i impacte, sinó que també siguin viables en el retorn de la inversióminimitzant costos de producció i minimitzant volums per la seva millor gestió logística.

El nostre estudi de disseny gràfic i disseny web ha realitzat projectes per empreses i institucions de tot tipus i de sectors com el sector farmacèutic, laboratoris, sector sanitari, sector industrial, sector elèctric i electrònic, sector alimentació i begudes, sector confiter, sector restauració, sector hostaleria, sector turístic, sector institucional, sector del regal promocional i publicitari entre d’altres.