Mediactiu / Serveis / video y foto / Postproducció i edició de vídeo

Mediactiu video y foto

Postproducció i edició de vídeo

La postproducció i edició d’un video és bàsica per a qualsevol projecte audiovisualque pretengui tenir un bon nivell.

Una vegada s’ha iniciat un projecte per la creació d’un video, hi ha una sèrie de fases que s’han de complir per obtenir el resultat esperat. A l’estudi de disseny gràfic i de disseny web Mediactiu generem projectes audiovisuals de forma global, des de la creació d’un story board, passant per l’elecció de localitzacions, càstings, rodatge i/o animació del material fins a la postproducció del video (etalonatge, selecció i tractament d’escenes…), sonorització i edició pel seu lliurament final.
Durant el procés de postproducció d’un video es realitza una selecció de tot el material obtingut durant un enregistrament per posteriorment passar al muntatge. Durant el muntatge es barregen a més de les diferents escenes de l’enregistrament, efectes especials, animacions, simulacions en 3D, textes, locucions, veus en off, melodies, etc. Aquest procés és el que determina el resultat final de la peça. Es treballa amb programes d’edició de video com poden ser After Effects, Final Cut, Tova Premiere
Adjuntem alguns links a videos realitzats per nosaltres pel sector industrial, sector elèctric, sector alimentació, sector objecto de regal i promocional entre uns altres.