Mediactiu / Serveis / plus / Preimpressió i Gestió d’impressió

Mediactiu plus

Preimpressió i Gestió d’impressió

Dins de l’oferta de serveis que ofereix Mediactiu es troben els de preimpressió i el de la gestió d’impressió. Un projecte no està acabat si la impressió no es correspon amb els resultats esperats, ja que el producte final serà el que s’insereixi als suports publicitaris o el que arribi a les mans, o a la vista, del consumidor.

En el terreny de la impressió influeixen factors com el suport en el qual es plasmarà la peça, el tipus de paper, les dimensions de la superfície, el tipus de tinta, i fins i tot el mitjà en què es vagi a situar l’anunci, que pot ser exterior o interior, en el cas, per exemple, de la publicitat en el punt de venda.

Conscients de totes aquestes peculiaritats, els professionals de l’estudi de disseny gràfic i web Mediactiu posen al servei dels seus clients tota la seva experiència en aquest àmbit per obtenir els millors resultats. Una part fonamental dels missatges “entra pels ulls” del consumidor, és per això que aquest servei resulta essencial.