Mediactiu / Serveis / plus / Project Management

Mediactiu plus

Project Management

La gestió de projectes que proporciona Mediactiu als seus clients és un dels seus valors diferencials. Tot treball precisa d’una coordinació i supervisió de totes les seves fases, des del seu origen fins a la seva finalització, pel que la seva correcta conducció dependrà en gran manera l’assoliment dels objectius i el compliment dels terminis de lliurament.

Així, l’estudi de disseny gràfic i disseny web atresora experiència demostrada en l’àmbit del Project Management, complint amb la funció de controlar en tot moment que les diferents tasques que componen el ‘puzle’ del projecte es vagin assemblant en harmonia i ordre.

Des de les primeres reunions amb el client, fins al naixement de la idea, la seva plasmació gràfica i la seva producció, el project manager supervisa tots els passos a seguir. Aquest professional és l’encarregat de planificar, desenvolupar i controlar tot el relacionat amb el projecte, perquè finalment els objectius fixats siguin complerts íntegrament.