Mediactiu / Serveis / video y foto / Vídeo de producte

Mediactiu video y foto

Vídeo de producte

El video de producte és un mitjà digital que es va desenvolupar originalment per la seva transmissió en sistemes de televisió, però gràcies a les noves tecnologies i plataformes s’ha derivat en infinitat de formats. Actualment és un mitjà de difusió molt potent i proper a tots, que permet donar a conèixer fàcilment qualsevol tipus de producte per mitjà dels múltiples dispositius electrònics a l’abast del públic objectiu (smartphones, tablets, etc). També podem comptar amb plataformes especialitzades en l’emmagatzematge i divulgació de vídeos com per exemple YouTube, Vimeo,… Que donaran major difusió als nostres videos de producte.
La creació de vídeos de producte és una eina clau que permet de manera àgil,transmetre idees, conceptes, formació, donar a conèixer nous productes, els seus avantatges, generar valor de marca, arribant a un gran nombre de persones i per tant fidelizar a clients o convèncer a futurs compradors. Un video de producte es pot centrar en múltiples aspectes, des del disseny, la fabricació, l’entorn i el seu ús, funcionament, la seva reparació…

Per tant, el video de producte pot adaptar-se a qualsevol tipus de necessitat comercial, informativa o formativa, i va dirigit a qualsevol tipus de sector.

El video de producte és capaç de captar l’atenció del públic amb major facilitat, té l’avantatge de poder sintetitzar informació i informar al consumidor de forma dinàmica. Actualment els vídeos on-line també són un complement indispensable a les pàgines web i poden arribar a potenciar el comerç on-line i el tràfic d’una web.

l’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu també treballem en la creació devideos de producte cuidant no únicament que tot el que es requereixi mostrar aparegui de manera entenedora i lògica sino que també aportem la dosi de creativitat, estètica i disseny gràfic que ens caracteritza (complint sempre amb manuals d’estil corporatius, briefings, pressupostos i timings que s’hagin acordat amb el client).

Adjuntem alguns links a videos realitzats per nosaltres pel sector industrial, sector elèctric, sector alimentació, sector objecte de regal i promocional entre d’altres.